Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


 

Podporené a zrealizované projekty z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

 

Aktivita Užívateľ Názov projektu Kód projektu
B2 Obec Veľká Lúka Rekonštrukcia autobusovej zastávky  IROP-CLLD-Q156-512-001-001
  Obec Sielnica Rekonštrukcia chodníkov v obci Sielnica IROP-CLLD-Q156-512-001-002
  Obec Lieskovec Autobusové zastávky  IROP-CLLD-Q156-512-001-003
  Mesto Sliač Autobusové zastávky - vizitka mesta  IROP-CLLD-Q156-512-001-004
  Obec Kováčová Prestavba existujúcej autobusovej zastávky na Námestí SNP Kováčová IROP-CLLD-Q156-512-001-005
  Mesto Sliač Odstraňovanie bariér IROP-CLLD-Q156-512-001-006
  Obec Čerín Autobusová zastávka v obci Čerín IROP-CLLD-Q156-512-001-011
C1 Obec Lieskovec Denné centrum Lieskovec IROP-CLLD-Q156-512-002-001
D1 Mesto Sliač Odborná učebňa ZŠ IROP-CLLD-Q156-512-004-001
C2 Mesto Sliač Zvyšovanie kvality terénych služieb IROP-CLLD-Q156-512-005-001
E1 Obec Sebedín-Bečov Vybudovanie trhových miest Sebedín-Bečov

IROP-CLLD-Q156-512-006-001

  A1 VALTEC spol. s r.o. Rozšírenie podnikania o nové služby v spoločnosti VALTEC spol. s r.o. IROP-CLLD-Q156-511-003-013