Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY:

 

 

 

Názov projektu: 

Partnerstvo MPČH - Animácie 

Kód výzvy: 

27/PRV/2018

Projekt.č.:     

309191N875

Zmluva č.:    

NFP309190N875

 

Začiatok realizácie:

12. 2017

Koniec realizácie:  

12. 2023

Cieľ projektu:   

19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Hlavná aktivita:  

Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie

Rozpočet projektu:

66 823,46 €

Spolufinancovanie: 

0 €Viac tu: http://www.muranskaplanina.com/nase-aktivity/projekty-mpch/animacie/

Animácie

  • Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu v rámci podopatrenia 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie 

 

Názov projektu: 

Partnerstvo MPČH - Animácie 

Kód výzvy: 

27/PRV/2018

Projekt.č.:     

309191N875

Zmluva č.:    

NFP309190N875

 

Začiatok realizácie:

12. 2017

Koniec realizácie:  

12. 2023

Cieľ projektu:   

19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Hlavná aktivita:  

Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie

Rozpočet projektu:

66 823,46 €

Spolufinancovanie: 

0 €Viac tu: http://www.muranskaplanina.com/nase-aktivity/projekty-mpch/animacie/

Animácie

  • Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu v rámci podopatrenia 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie 

 

Názov projektu: 

Partnerstvo MPČH - Animácie 

Kód výzvy: 

27/PRV/2018

Projekt.č.:     

309191N875

Zmluva č.:    

NFP309190N875

 

Začiatok realizácie:

12. 2017

Koniec realizácie:  

12. 2023

Cieľ projektu:   

19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Hlavná aktivita:  

Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie

Rozpočet projektu:

66 823,46 €

Spolufinancovanie: 

0 €Viac tu: http://www.muranskaplanina.com/nase-aktivity/projekty-mpch/animacie/