Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


 

Podporené a zrealizované projekty z Programu rozvoja vidieka 2014-2022

 

Prijímateľ Názov projektu Kód projektu

Opatrenie/ Podopatrenie

Link na zrealizovaný projekt (NSRV)

Agro-družstvo

     Klokoč

Modulárne zariadenie na porážanie hydiny a králikov

309040ARZ1

Opatrenie 4 /

Podopatrenie 4.2

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2854

CHOVAGRO

     s.r.o.

Investície do živočíšnej výroby CHOVAGRO 309040Y463

Opatrenie 4 /

Podopatrenie 4.1

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2866

Obec Čerín

Rekonštrukcia chodníka v obci Čerín 309070ANG8

Opatrenie 7 /

Podopatrenie 7.2

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2825

Obec Kováčová

Zlepšenie vzhľadu parku v obci Kováčová - úprava chodníkov a mobiliáru 309070AJD2

Opatrenie 7 /

Podopatrenie 7.2

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2318

Obec Veľká

     Lúka

Obnova chodníka popri ceste III/2450 na Veľkolúckej ulici, I. etapa 309070ABN7

Opatrenie 7 /

Podopatrenie 7.2

realizuje sa

 Obec Lieskovec

Amfiteáter Lieskovec 309070BDG5

Opatrenie 7 /

Podopatrenie 7.4

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2716

Obec Sielnica

Viacúčlové ihrisko 309070ASP8

Opatrenie 7 /

Podopatrenie 7.4

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2755

Obec Sebedín-

     Bečov

Detské ihrisko Sebedín-Bečov 309070APP7

Opatrenie 7 /

Podopatrenie 7.4

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2374

Obec Kováčová

Obnova  a doplnenie informačného systému v obci Kováčová 309070Z060

Opatrenie 7 /

Podopatrenie 7.5

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2284

Mesto Sliač

Chodník slávnych pri ZŠ Sliač 309070APH5

Opatrenie 7 /

Podopatrenie 7.5

realizuje sa

Obec Sebedín-

     Bečov

Odpočinkové miesto Bečov 309070Z569

Opatrenie 7 /

Podopatrenie 7.5

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2202

Obec Veľká

     Lúka

Orientačný obecný systém v obci Veľká Lúka 309070Z555

Opatrenie 7 /

Podopatrenie 7.5

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2206