Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

➡️ v rámci PRV SR 2014-2022 - dodatočná alokácia a alokácia na prechodné obdobie

 

Výzva MAS_041/7.4/7 - podopatrenie 7.4 z PRV SR 2014-2022 

 • vyhlásená:      30.04.2024

 • uzávierka:       20.05.2024

 

MAS NAŠA LIESKA O.Z. MÁ V PLÁNE VYHLÁSIŤ VÝZVU PRE PODOPATRENIE  4.1, 7.2 a 7.5 v mesiaci 05/2024


 

➡️ v rámci IROP:

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. informuje žiadateľov o uzavretí výziev v rámci CLLD pre program IROP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na dané výzvy. Nie je možné predkladať Žiadosti o poskytnutie príspevku.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKONČENÉ VÝZVY MAS NAŠA LIESKA o.z.

 

Nie je možné podávať ďalšie projekty!

 

VÝZVY V RÁMCI PRV

 

Výzva MAS_041/7.4/6 - podopatrenie 7.4 z PRV SR 2014-2022 - aktualizácia č.2

 • vyhlásená:      05.02.2024

 • uzávierka:       19.03.2024

 

Výzva MAS_041/4.1/5 - podopatrenie 4.1 z PRV SR 2014-2022  

 • vyhlásená:      30.11.2023

 • uzávierka:       16.01.2024

 

Výzva MAS_041/7.5/6 - podopatrenie 7.5 z PRV SR 2014-2022

 • vyhlásená:      30.11.2023

 • uzávierka:       16.01.2024

 

Výzva MAS_041/7.4/3 - podopatrenie 7.4 z PRV SR 2014-2022 - AKTUALIZÁCIA č.1

 • vyhlásená:      05.06.2023

 • uzávierka:       31.08.2023

 

Výzva MAS_041/7.5/5 - podopatrenie 7.5 z PRV SR 2014-2022

 • vyhlásená:      05.06.2023

 • uzávierka:       31.07.2023

 

Výzva MAS_041/6.1/2 - podopatrenie 6.1 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      27.10.2021

 • uzávierka:       24.01.2022

 

Výzva MAS_041/6.4/3 - podopatrenie 6.4 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      27.10.2021

 • uzávierka:       24.01.2022

 

Výzva MAS_041/6.1/1 - podopatrenie 6.1 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      12.05.2021

 • uzávierka:       31.07.2021

 

Výzva MAS_041/6.4/2 - podopatrenie 6.4 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      21.04.2021

 • uzávierka:       14.07.2021

 

Výzva MAS_041/6.4/1 - podopatrenie 6.4 z PRV SR 2014-2020 - aktualizácia

 • vyhlásená:      03.06.2020

 • uzávierka:       31.10.2020

 

Výzva MAS_041/7.4/2 - podopatrenie 7.4 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      20.04.2021

 • uzávierka:       31.05.2021

 

Výzva MAS_041/7.4/1 - podopatrenie 7.4 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      20.04.2020

 • uzávierka:       17.08.2020

 

Výzva MAS_041/7.5/4 - podopatrenie 7.5 z PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:      26.05.2020

 • uzávierka:       17.08.2020

 

Výzva MAS_041/4.2/2 - podopatrenie 4.2 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      22.04.2020

 • uzávierka:       30.07.2020

 

Výzva MAS_041/7.2/2 - podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      07.02.2020

 • uzávierka:       25.05.2020

 

Výzva MAS_041/4.1/2 - podopatrenie 4.1 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      03.06.2019

 • uzávierka:       15.10.2019

 

Výzva MAS_041/7.5/2 - podopatrenie 7.5 z PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:      10.06.2019

 • uzávierka:       15.10.2019

 

 Výzva MAS_041/4.2/1 - podopatrenie 4.2 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      05.08.2019

 • uzávierka:       31.12.2019

 

 

VÝZVY V RÁMCI IROP

 

Výzva č.IROP-CLLD-Q156-511-003/  ŠC 5.1.1 aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

AKTUALIZÁCIA č.6 - účinná od 01.10.2023

 • vyhlásená: 30.09.2019

 • uzavretie 23.hodnotiaceho kola: 31.10.2023

 

Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-007

ŠC 5.1.2 aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 • vyhlásená: 27.06.2023

 • uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 31.08.2023

 

Výzva č.IROP-CLLD-Q156-511-003/  ŠC 5.1.1 aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

AKTUALIZÁCIA č.5 - účinná od 01.02.2023

 • vyhlásená: 30.09.2019

 • uzavretie 20.hodnotiaceho kola: 31.07.2023

 

AKTUALIZÁCIA č.2 Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-001

ŠC 5.1.2 aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

FINANČNÁ ALOKÁCIA VYČERPANÁ !!! Nie je možné podávať ďalšie projekty!

MAS NAŠA LIESKA o.z. ukončila výzvu č.IROP-CLLD-Q156-512-001 dňa 31.05.2021 z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.

 

V súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne výzvy stratégie CLLD Partnerstva MP-ČH. Prvú výzvu plánujeme v júni 2018

Viac tu: http://www.muranskaplanina.com/clld-2017-2023/opatrenia-vyzvy/

AKTUALIZÁCIA !!! Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-002

ŠC 5.1.2 aktivita C1 Komunitné sociálne služby

 • vyhlásená: 17.09.2019

 • FINANČNÁ ALOKÁCIA VYČERPANÁ !!! Nie je možné podávať ďalšie projekty!

 

Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-005

ŠC 5.1.2 aktivita C2 Terénne a ambulantné služby

 • vyhlásená: 15.04.2020

 • FINANČNÁ ALOKÁCIA VYČERPANÁ !!! Nie je možné podávať ďalšie projekty!

 

AKTUALIZÁCIA !!! Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-004

ŠC 5.1.2 aktivita D1 Učebne základných škôl

 • vyhlásená: 17.01.2020

 • FINANČNÁ ALOKÁCIA VYČERPANÁ !!! Nie je možné podávať ďalšie projekty!

 

Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-006

ŠC 5.1.2 aktivita E1 Trhové priestory

 • vyhlásená: 03.03.2020

 • FINANČNÁ ALOKÁCIA VYČERPANÁ !!! Nie je možné podávať ďalšie projekty!