Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-Q156-511-003

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou

                                  podnikania a inovácií                                

Aktivita:                      A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:                  otvorená

Dátum vyhlásenia:     30.09.2019

Uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 31.03.2020

 


 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Výzva IROP-CLLD-Q156-511-003

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-511-003

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-511-003

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-Q156-511-003

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-511-003

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-Q156-511-003

Priloha_02_ZoPr -Vyhlásenie o veľkosti IROP-CLLD-Q156-511-003

Priloha_02a_ZoPr-Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti

Príloha_03_ZoPr-Test podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-Q156-511-003

Príloha_03a_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha_03b_ZoPr-Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha_04_ZoPr -Úverový prísľub IROP-CLLD-Q156-511-003

Príloha_05_ZoPr-Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov IROP-CLLD-Q156-511-003

Priloha_06_ZoPr-Rozpočet projektu IROP-CLLD-Q156-511-003

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin.situácie IROP-CLLD-Q156-511-003

Príloha_08_ZoPr-Finančná analýza IROP-CLLD-Q156-511-003

Príloha_08a_ZoPr-Inštrukcia k finančnej analýze

Priloha_12_ZoPr-Prehľad minimálnej pomoci IROP-CLLD-Q156-511-003