Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-Q156-512-007

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi

                                  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo

                                  verejných infraštruktúrach

Aktivita:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy:                  otvorená

Dátum vyhlásenia:     27.6.2023

Uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 31.08.2023

 


 

 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 VÝZVY Formulár ŽoPr IROP-CLLD-Q156-512-007

Príloha č.2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov IROP-CLLD-Q156-512-007

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-Q156-512-007

Príloha č.4 VÝZVY Kritériá pre výber projektov IROP-CLLD-Q156-512-007

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-Q156-512-007

Priloha_02_ZoPr-Úverový prísľub IROP-CLLD-Q156-512-007

Priloha_05_ZoPr-Rozpočet_projektu IROP-CLLD-Q156-512-007

Príloha_06_ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin.situácie IROP-CLLD-Q156-512-007