Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1písm. c) ZVO:

 

Názov:                        NAŠA LIESKA o.z.

Sídlo:                          Horná 27, 962 21 Lieskovec

Štatutárny zástupca:  Ing. Branislav Horniak

IČO:                           42 396 514      

Tel:                             045/ 540 03 55

E-mail:                        nasalieska@gmail.com

 

Osoba podľa §8 ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá povinnosť zverejňovať zmluvy.

 

Súhrnné správy: