Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Územie  o.z. NAŠA LIESKA

Územie o.z. NAŠA LIESKA je tvorené 8-imi obcami nachádzajúcimi sa v okrese Zvolen a v okrese Banská Bystrica v strede  Banskobystrického samosprávneho kraja.  Územie má typický vidiecky charakter napriek tomu, že sa  v ňom nachádza  jedno malé  mesto.

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2014: 10 942 osôb

Rozloha územia: 113,57 km2

Hustota obyvateľstva: 96,34 obyvateľov/km2

Jedná sa o súvislé územie ohraničené katastrami jednotlivých obcí rovnomerne na seba nadväzujúcich.

Lokalizácia riešeného územia v rámci Slovenska a BBSK

Zdroj: www.obce.sk

V kategórii  vidieckych obcí nad 1 000 obyvateľov sú zaradené 4 obce (Sliač, Kováčová, Lieskovec a Sielnica).  V kategórii obcí nad od 500 do 1 000  obyvateľov je zaradená len obec (Veľká Lúka)  a v kategórii najmenších obcí  do 500 obyvateľov sú  celkom 3 obce (Lukavica, Čerín, Sebedín-Bečov).

Územie v rámci o.z. NAŠA LIESKA

Zdroj: www.katasterportal.sk 

 

V súčasnosti má občianske združenie 17 členov, z toho je 8 obcí. Členská základňa, ale aj výkonný a kontrolný orgán boli od začiatku formované na princípe verejno-súkromného partnerstva. Verejno-súkromné partnerstvo je vyvážené po stránke geografickej, sektorovej, inštitucionálnej aj socio-ekonomickej. Členskú základňu tvorí 8 samospráv a 9 subjektov súkromného sektora a 3 subjekty zastupujú neziskový sektor (OZ, občania).