Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Obce:

 

erb_l

Obec Lieskovec

Michal Turay, starosta obce  

www.lieskovec.sk

erb_s

Mesto Sliač

Ľubica Balgová, primátorka mesta  

www.sliac.sk

erb_k

Obec Kováčová

Ján Izrael, starosta obce     

www.kovacova.sk

erb_siel

Obec Sielnica

Anna Gavajdová, starostka obce

http://new.sielnica.sk

erb_vl

Obec Veľká Lúka

Andrea Chromeková, starostka obce

www.velkaluka.sk

erb_se

Obec Sebedín-Bečov

Ján Škamla, starosta obce

www.sebedinbecov.sk

erb_luka

Obec Lukavica

Michal Bartko, starosta obce

www.obeclukavica.ocu.sk

erb_cer

Obec Čerín

Pavel Kmeť, starosta obce

www.cerin.sk

 

Ostatní členovia o.z.:

  • Poľnohospodárske družstvo, sídlo: Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 036 757

  • AGRINET, s.r.o., sídlo: SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina                              Prevádzka: Horná 2791/57, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624918

  • CHOVAGRO s.r.o., sídlo: Ul. ČSA 963, 962 31 Sliač, IČO: 36 621 021

  • OZ SPOLU PRE VŠETKÝCH, sídlo: B.Němcovej 655/18, 962 31 Sliač, IČO: 42315026

  • Občianske združenie DFS Hučava, Horná 27, 962 21 Lieskovec; IČO: 51171635 

  • JUDr. Eva Horniaková, prechodne bytom : Osloboditeľov 59, 962 21 Lieskovec

  • Pavel Hudoba, miesto podnikania : Chalupkova 1304/6, 962 31 Veľká Lúka, podnikateľ

  • Ing. Branislav Horniak - BAŤO, miesto podnikania : Osloboditeľov 59, 962 21 Lieskovec, podnikateľ

  • Michal Gabaš, Pod Kozákom 812/6, 962 31 Sliač

  • Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 96231 Sliač