Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

VÝZVA: Regionálnu značku môžu získať aj výrobcovia a remeselníci z nášho územia MAS

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. ponúka príležitosť pre šikovných výrobcov a remeselníkov z nášho územia MAS zviditeľniť sa na trhu, a to získaním regionálnej značky pre svoje výrobky.

Hlavným cieľom MAS je podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa venujú tradičným remeslám, a tým propagujú a vytvárajú dobré meno nášmu regiónu.

Minulý rok sa stala MAS NAŠA LIESKA o.z partnerom regionálneho značenia miestnych produktov označením "Regionálny produkt Podpoľanie", nakoľko pôsobí z väčšej časti práve v regióne Podpoľanie.

Uvádzame pár informácii k regionálnej značke (hlavne jej prínos pre miestnych výrobcov):


Náš návrh/žiadosť o rozšírenia územia pôsobnosti značky „Regionálny produkt Podpoľanie“ aj o naše územie – územie MAS NAŠA LIESKA o.z., bol zo strany Rady pre regionálnu značku schválený. Členovia Rady súhlasili s rozšírením územia pôsobnosti "Regionálnej značky Podpoľanie" o územie MAS NAŠA LIESKA o.z., ktorú tvorí 8 obcí (Čerín, Kováčová, Lieskovec, Lukavica, Sebedín-Bečov, Sielnica, Sliač, Veľká Lúka).

 
A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom?

Je podpora regionálnych produktov dobrý nápad?

Môžu miestne akčné skupiny podporiť lokálnych prvovýrobcov?

Aký zmysel má regionálna značka?

  • Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

  • Produkt, ktorý získa regionálnu značku propaguje nie len samotného výrobcu alebo poskytovateľa, ale aj celý región.

  • Cieľom zavedenia regionálnej značky je podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb v regióne, ktorí vytvárajú hodnoty, venujú sa tradičným remeslám a využívajú suroviny pochádzajúce priamo z regiónu.

  • Zámerom regionálneho značenia je zviditeľniť región a upozorniť na zaujímavé produkty a služby, ktoré tu vznikajú.

  • Výrobcovia získajú vďaka značke rôzne výhody, najmä však jednotnú propagáciu svojej výroby, nové kontakty a možnosti nových foriem spolupráce.

  • Regionálna značka je určená predovšetkým pre remeselné alebo umelecké výrobky, potraviny a poľnohospodárske alebo prírodné produkty, ale aj pre ubytovacie a stravovacie služby a pre podujatia, resp. zážitky.

 

Miestna akčná skupina Podpoľanie vyhlásila dňa 20.01.2021

Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt Podpoľanie,

do ktorej sa môžu zapojiť už aj NAŠI REMESELNÍCI a VÝROBCOVIA.

Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 30.03.2021.

 

Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Podpoľanie.

Pravidlá pre udeľovanie a používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie, ich aktuálne znenie je zverejnené na stránke www.regionalnyproduktpodpolanie.sk.

logo RZ
Link na aktuálnu výzvu:

https://regionalnyproduktpodpolanie.sk/12-vyzva-pre-zaujemcov-o-znacku-regionalny-produkt-podpolanie/

 

Budeme veľmi radi, keď o danej výzve dáte vedieť zručným a šikovným výrobcom a remeselníkom z Vášho okolia, prípadne nám zašlite kontakt na nich a my sa im ohľadom možnosti získania certifikátu určite ozveme.

 

V prípade akýchkoľvek otázok a dotazov nás neváhajte kontaktovať.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

 

Kancelária MAS NAŠA LIESKA o.z.