Obsah


 

OZNAM: Plánované uzatvorenie všetkých výziev v rámci Operačného programu IROP

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. informuje žiadateľov, že dňa 30.11.2023 uzatvára svoje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku:

 

Výzvy sa uzatvárajú z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetné výzvy.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.