Obsah


 

22.07.2021

Oznámenie prijímateľom NFP cez iniciatívu LEADER – opakovanie VO/O po podpise zmluvy o NFP s PPA

 

PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok cez iniciatívu LEADER, že umožňuje prijímateľom po podpise zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku požiadať v opodstatnených prípadoch o vyhlásenie nového verejného obstarávania/ obstarávania na dodávku tovarov, služieb a stavebných prác.