Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

DOKUMENTY IROP

 

  • Informácia o novom webovom sídle IROP:
  • V predchádzajúcich týždňoch prebiehala migrácia obsahu webovej stránky IROP, ktorá bola umiestnená pôvodne pod MPaRV SR, na nové miesto, a to server MIRRI SR. 
  • Týmto by sme Vás chceli upozorniť, že všetky nové dokumenty sú zverejňované už iba na novej stránke - https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/

 

 

* Poznámka: Potrebné sa riadiť vždy poslednou aktuálnou/ dostupnou verziou daného dokumentu.