Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

POZVÁNKA na kultúrne podujatie v území MAS

 

ponican

 


 

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP PRE PODOPATRENIE 7.5 z PRV 2014-2020

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, že aktualizovala na webovom sídle MAS výzvu pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie, kód výzvy MAS_041/7.5/2.

 

Oznámenie o zmene výzvy s kódom MAS_041/7.5/2

 

Výzva MAS - CLLD_PRV_7.5_2_aktualizacia2

 


VÝZVA z Integrovaného regionálneho operačného programu

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z.vyhlasuje

 

VÝZVU

č. IROP-CLLD-Q156-512-002

na aktivitu C1 Komunitné sociálne služby

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA)

 

Dátum vyhlásenia:     17.09.2019

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 30.11.2019

 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-irop/sc-512-c1-komunitne-socialne-sluzby/

 


 

Súťaže "NAJ mesto a obec Slovenska 2019" a "Primátor/Starosta Slovenska 2019"

foto

 

Aj naše členské obce bojujú o titul "NAJ", a VY im svojím hlasom môžete pomôcť k čo najlepšiemu umiestneniu.

 

Priebeh súťaže:  do 31.10.2019 (do 12:00)

 

Súťaží sa v kategóriách: NAJ Mesto Slovenska 2019

                                       NAJ Obec Slovenska 2019

 

Zahlasovať za niektorú z nich môžete na adrese: www.slovakregion.sk

 

Víťazom sa stane dedinka, ktorá počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky súťaže budú známe 5. novembra tohto roku.

 

 


 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Dĺžka trvania výzvy je 

od 02.09.2019 do 25.11.2019

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-prv/opatrenie-72/

 


 

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP PRE PODOPATRENIE 4.1 z PRV 2014-2020

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, že aktualizovala na webovom sídle MAS výzvu pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, kód výzvy MAS_041/4.1/2.

 

Aktualizáciou výzvy sa na základe súhlasného stanoviska riadiaceho orgánu upravil Časový harmonogram trvania výzvy. Termín uzávierky výzvy na podopatrenie 4.1 sa predlžuje na termín: 30.09.2019.

 

Oznámenie o zmene výzvy s kódom MAS_041/4.1/2

 

Výzva MAS - CLLD_PRV_4.1_2_aktualizacia

 


 

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP PRE PODOPATRENIE 7.5 z PRV 2014-2020

 

MAS NAŠA LIESKA o.z. oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, že aktualizovala na webovom sídle MAS výzvu pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie, kód výzvy MAS_041/7.5/2.

 

Aktualizáciou výzvy sa na základe súhlasného stanoviska riadiaceho orgánu upravil Časový harmonogram trvania výzvy. Termín uzávierky výzvy na podopatrenie 7.5 sa predlžuje na termín: 30.09.2019.

 

Oznámenie o zmene výzvy s kódom MAS_041/7.5/2

 

Výzva MAS - CLLD_PRV_7.5_2_aktualizacia

 


 


VÝZVA z Integrovaného regionálneho operačného programu

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z.vyhlasuje

 

VÝZVU

č. IROP-CLLD-Q156-512-001

na aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA)

 

Dátum vyhlásenia:     19.7.2019

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 30.09.2019

 

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-irop/sc-512-b2-zvysovanie-bezpecnosti-a-dostupnosti-sidiel/

 


 

 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

pre opatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov
  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Dĺžka trvania výzvy je 

od 05. 08. 2019 do 28. 10. 2019

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-v-ramci-prv/opatrenie-42/

 


 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Dĺžka trvania výzvy je 

od 03. 06. 2019 do 27. 08. 2019

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/opatrenia-v-ramci-prv/opatrenie-41/

 


 

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Miestna akčná skupina NAŠA LIESKA o.z. v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

 

VÝZVU

pre opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

Dĺžka trvania výzvy je 

od 10.06. 2019 do 03.09.2019

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/aktualne-vyzvy/opatrenia-v-ramci-prv/opatrenie-75/

 


 

ŠPORTOVÝ DEŇ OBCÍ 2019

 

Nedeľa venovaná športu a stretnutiu ľudí dobrej nálady v krásnom športovom areáli v obci Lieskovec dopadla na výbornú. Všetci účastníci si okrem športových disciplín mohli vyskúšať kosenie trávnika furbalového ihriska na nových kosačkách spoločnosti UNIAGRO s.r.o. , ktorý nám prišiel predstaviť niekoľko strojov zo svojho portfólia. Každého, kto sa trošku zapotil, čakal chutný gulášik a čapovaný nápoj. Viac fotiek nájdete v sekcii Fotogaléria alebo len ťuknite na tento odkaz: fotogaleria/sportovy-den-obci-2019-57sk.html

 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník! ŠPORTU ZDAR!

obce

 


 

NAŠA FOTOGALÉRIA

19.06.2019

Športový deň obcí 2019

Športový deň obcí 2019

(Športové podujatie organizované pod záštitou Miestnej akčnej skupiny NAŠA LIESKA o.z.)

Detail

11.12.2018

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2018

Lieskovská mikulášska zabíjačka 2018

------------------

Detail

20.12.2017

Lieskovská mikulášska zabíjačka

Lieskovská mikulášska zabíjačka

Lieskovská mikulášska zabíjačka Aj tento rok, dňa 9.12.2017, sa konala v našej členskej obci Lieskovec "Lieskovská mikulášska zabíjačka". Zúčastnilo sa jej 9 družstiev, ktorých účastníci boli osobne aj naši starostovia. Súťažilo sa vo varení kapustnice, výrobe klobás a vianočnom koláči. Počas súťaže vo varení si detičky mohli vyrobiť vianočné ozdoby za pomoci Podpolianskeho osvetového strediska a neskôr nasledoval Mikulášsky program pre deti. Záver divadelného predstavenia spestril príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a oceneným gratulujeme.

Detail

14.12.2016

Zabíjačka v Lieskovci

Zabíjačka v Lieskovci

Dňa 10.12.2016 sa aj za našej účasti konala v obci Lieskovec zabíjačka - súťaž v robení klobás, varení fazuľovice a studena. Počasie celému podujatiu prialo, a tak aj vďaka tomu akcia vyšla na jednotku. Po divadelnom predstavení pre deti prišiel na rad Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka.

Detail

08.08.2016

Tradičná chuť Podpoľania 2016

Tradičná chuť Podpoľania 2016

Lieskovec, 4.jún 2016

Detail