Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-Q156-512-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi

                                  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo

                                  verejných infraštruktúrach

Aktivita:                      B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy:                  otvorená

Dátum vyhlásenia:     19.7.2019

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 30.09.2019

 


 

 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.1 VÝZVY Formular_ZoPr_v_1.3_lieska_B2

Príloha č.2 VÝZVY Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_v_1.3_lieska

Príloha č.3 VÝZVY Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_1.3_lieska

Príloha č.4 VÝZVY Kriteria_pre_vyber_projektov_1.3_lieska

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_lieska.docx (118.4 kB)

Príloha_02_ŽoPr-Test podniku v ťažkostiach_v_1.1.xlsx (811.59 kB)

                     Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_v_1.1.pdf (695.96 kB)

                     Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1.pdf (362.64 kB)

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub_lieska.docx (17.06 kB)

Priloha_05_ZoPr-Udelenie_suhlasu_pre_poskytnutie_vypisu_z_registra_trestov.docx (110.42 kB)

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx (101.59 kB)

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx (71.79 kB)