Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

Výzva MAS_041/7.2/2 - podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:      07.02.2020

 • uzávierka:       08.05.2020

 

AKTUALIZÁCIA !!! Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-001

ŠC 5.1.2 aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 • vyhlásená: 19.07.2019

 • uzavretie 5.hodnotiaceho kola: 30.05.2020

 

AKTUALIZÁCIA !!! Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-002

ŠC 5.1.2 aktivita C1 Komunitné sociálne služby

 • vyhlásená: 17.09.2019

 • uzavretie 3.hodnotiaceho kola: 30.04.2020

 

AKTUALIZÁCIA !!! Výzva č.IROP-CLLD-Q156-511-003

ŠC 5.1.1 aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

 • vyhlásená: 30.09.2019

 • uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 31.03.2020

 

AKTUALIZÁCIA !!! Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-004

ŠC 5.1.2 aktivita D1 Učebne základných škôl

 • vyhlásená: 17.01.2020

 • uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 17.04.2020

 

Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-006

ŠC 5.1.2 aktivita E1 Trhové priestory

 • vyhlásená: 03.03.2020

 • uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 15.05.2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKONČENÉ VÝZVY MAS NAŠA LIESKA o.z.

 

Výzva MAS_041/4.1/2 - podopatrenie 4.1 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      03.06.2019

 • uzávierka:       15.10.2019

Výzva uzavretá, nie je možné podávať ďalšie projekty!

 

Výzva MAS_041/7.5/2 - podopatrenie 7.5 z PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:      10.06.2019

 • uzávierka:       15.10.2019

Výzva uzavretá, nie je možné podávať ďalšie projekty!

 

 Výzva MAS_041/4.2/1 - podopatrenie 4.2 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      05.08.2019

 • uzávierka:       31.12.2019

Výzva uzavretá, nie je možné podávať ďalšie projekty!