Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY MAS

 

Výzva MAS_041/4.1/2 - podopatrenie 4.1 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      03.06.2019

 • uzávierka:       30.09.2019

 

Výzva MAS_041/7.5/2 - podopatrenie 7.5 z PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:      10.06.2019

 • uzávierka:       30.09.2019

 

 Výzva MAS_041/4.2/1 - podopatrenie 4.2 z PRV SR 2014-2020

 • vyhlásená:      05.08.2019

 • uzávierka:       28.10.2019

 

Výzva MAS_041/7.2/1 - podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020    

 • vyhlásená:      02.09.2019

 • uzávierka:       25.11.2019

 

Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-001

ŠC 5.1.2 aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 • vyhlásená: 19.07.2019

 • uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 30.09.2019

 

Výzva č.IROP-CLLD-Q156-512-002

ŠC 5.1.2 aktivita C1 Komunitné sociálne služby

 • vyhlásená: 17.09.2019

 • uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 30.11.2019